NETTBØRSEN ER ET WEBBASERT
ANBUDSVERKTØY FOR GRAFISK MATERIELL


Innhent tilbud av markedsmateriell hos mer enn
200 leverandører med et klikk


Les mer
FULL KONTROLL OG OVERSIKT
OVER LEVERANDØRER OG LEVERANSER


Egen login side med full oversikt over dine
bestillinger og leveransedatoer


Les mer

VELKOMMEN TIL STARTSIDEN FOR INNKJØP AV TRYKKSAKER OG GRAFISK MATERIELL I NORGE

Grafiske produksjoner har i de siste årene hatt en enorm digital utvikling. Med våre konsulenter som tar seg av hele gjennomføringen av ditt grafiske oppdrag på en trygg måte holder vi prosjektet ditt innenfor avtalt budsjett og leveringsfrist. Nettbørsen™ er vårt verktøy som gir beste pris og levering gjennom mange trykkerier selv om du får én kontaktperson og én faktura å forholde deg til.

Få tilbud på trykksak i dag

HVA ER NETTBØRSEN?

NETTBØRSEN™ er et unikt, nettbasert verktøy for innkjøp av markedsmateriell. Her kan innkjøpere
av alle typer trykksaker, print og markedsmateriell innhente tilbud fra trykkerier og leverandører i form av omvendt auksjon – åpent og ærlig. Slik sikrer man de billigste og beste prisene i markedet. NETTBØRSEN™ – MARKEDSMATERIELL PÅ ÆRLIG ANBUD

Les mer om Nettbørsen™

Kort om Nettbørsen™
Logg inn for medlemmer

Åpen og ærlig prosess

Når du innhenter anbud på Nettbørsen, er alle pristibud synlige for samtlige leverandører. At prosessen er åpen, garanterer en upartisk prosess.


Tidsbegrenset budrunde

Alle anbud legges ut med en budfrist. Det er ikke mulig for en leverandør å underby et tilbud etter at fristen er utløpt.

Automatisk varsling

Når et oppdrag legges ut på Nettbørsen, blir alle aktuelle leverandører automatisk varslet slik at de enkelt kan gi tilbud i forhold til sin kapasitet.

 

Kvalitetssikrede trykkerier og leverandører

Alle leverandører tilknyttet Nettbørsen er på forhåndsgodkjent mht. kvalitet, miljø, leveringsdyktighet og ihht. IEH.

Våre samarbeidspartnere


La oss ringe deg